Copyright 2024 - Sbor dobrovolných hasičů obce Slatina nad Zdobnicí

pov20mDA L1Z s 6 členy jednotky povolána na zajištění objektů proti v niknutí vody z důvodu intenzivních dešťů.
Jednotka pomocí pytlů z pískem odkláněla tok vody od domů.
Dále bylo prováděno monitorování vodních toků a suchého poldru na obcí.

Příloha: fotogalerie ze zásahu

Hledání na webu

Přístupy

Počítadlo přístupů