Copyright 2024 - Sbor dobrovolných hasičů obce Slatina nad Zdobnicí

Naše další úspěchy

adhr2017Náš sbor se přihlásil do ankety "Dobrovolní hasiči roku 2017" s projektem 10. ročník memoriálu Standy Krska.
15.září 2017 byl náš sbor vybrán odbornou porotou mezi 25 finalistů z celé repuliky. Na celkové umístění v anketě měly vliv hlasy široké veřejnosti.
10.října byly vyhlášeny průběžné výsledky. 311hlasů nás řadilo na poslední místo v naší oblasti.
25.listopadu bylo slavnostní vyhlášení výsledků v aule VUT Brno za přítomnosti kamer ČT. Do Brna jsme neodjížděli s velkými ambicemi vzhledem k průběžným výsledkům, o to větší bylo překvapení, když byl náš sbor vyhlášen na prvním místě scelkovým počtem 1349 hlasů.
První místo vyneslo našemu sboru šek na 80000Kč, dále motorovou pilu STIHL, ruční vysílačku a LED svítilnu.


 Příloha: fotogalerie
 Příloha: Záznam z předání

Ve dnech 3. a 4. listopadu 2011 probíhá na přibyslavském zámku předání 54 nových titulů Zasloužilý hasič.
Řady "zasloužilých" tak rozšiřují takové hasičské osobnosti, jakými jsou Ivanka Aulická, dlouholetý člen Výkonného výboru SH ČMS Antonín Zatloukal, starosta OSH Rychnov nad Kněžnou Antonín Ulrych a další.
Toto bylo psáno na oficiálních stránkách SH ČMS 3.11.2011.
zaslhas1m zaslhas2m

prapormU příležitosti oslav 120 výročí založení sboru uskutečněném 2. července 2011 obdržel Sbor dobrovolných hasičů ve Slatině nad Zdobnicí Čestný prapor Sdružení Čech, Moravy a Slezska. V žebříčku čestných ocenění je to největší vyznamenání, které může organizační jednotka Sdružení hasičů obdržet. Ve Statutu o udělování vyznamenání SH ČMS, je uvedeno:
2. Čestný prapor SH ČMS
- propůjčuje se Sboru dobrovolných hasičů a dalším organizačním jednotkám SH ČMS za dlouhodobé úspěchy při plnění úkolů dobrovolného hasičstva a to nejdříve za 5 let od udělení medaile Za mimořádné zásluhy. Při předání lze předat finanční odměnu nejméně ve výši 2000,- Kč
- propůjčení Čestného praporu schvaluje výkonný výbor Sdružení hasičů ČMS
- návrh na propůjčení Čestného praporu SH ČMS podává nejbližší vyšší organizační jednotka od organizační jednotky vyznamenávané
- Čestný prapor se nepropůjčuje opětovně
- propůjčený Čestný prapor nesmí být žádným způsobem upravován a nenahrazuje prapor SDH nebo jiné organizace.

Zdůvodnění návrhu na vyznamenání podle Statutu o udělování vyznamenání SH ČMS, které je nedílnou součástí návrhu na udělení ocenění sboru, bylo uvedeno:
Sbor dobrovolných hasičů ve Slatině nad Zdobnicí byl založen roku 1891. Členové se hned od prvních let existence aktivně pustili do práce a začali vzorně plnit své hlavní poslání a podíleli se na kulturním a společenském životu obce. Během dalších let slatinští hasiči svou činnost obohatili i o další aktivity. A v okresní soutěži sborů vypisované do roku 1991 obsazovali čelní místa.
Slatinský sbor patří k největším v okresu. Členská základna v posledních 30 letech neklesla pod 80 členů. Stabilně pracuje s mládeží od roku 1961 a roku 1981 začal ve sboru působit ženský odbor. V posledních letech se podařilo zapojit i dorost.
Činnost členů sboru je každoročně bohatá a rozmanitá. Prioritu má hlavní poslání, to znamená zásahová činnost. Z členů sboru je sestavena jednotka SDH obce, zařazená v kategorii JPO III. Veškerou praktickou a teoretickou odbornou přípravu členů jednotky zajišťuje sbor, stejně tak i údržbu techniky a budov. Jednotka se významně podílela na likvidaci škod po záplavách r. 1998 na Rychnovsku a 2002 na Litoměřicku.
Padesátileté zajištění činnosti kolektivu mladých hasičů přineslo nejen sportovní úspěchy, ale hlavně průběžný příliv nových členů do sboru, kteří se postupně zapojili i do práce ve výboru SDH a proto nebyl v těchto letech zaznamenán žádný generační problém. Výrazná je i organizační práce při zajišťování různých akcí. Během minulých třiceti let sbor zajišťoval 9x okrskovou soutěž a 5 okresních soutěží hry Plamen (1987 - 1989, 1998 a 2008). V roce 2011 se například uskutečnil již 110 hasičský ples. Hasiči pořádají pravidelně soutěž pro školní mládež a úzce spolupracují s obcí, školou a místními spolky.

Pětadvacet dobrovolných hasičů z Královéhradeckého kraje úspěšně absolvovalo dvousemestrální studium na Univerzitě III. věku při Technické univerzitě Vysoké školy báňské na fakultě bezpečnostního inženýrství v Ostravě.
   V pátek 18. ledna proběhla slavnostní promoce ve velké aule Vysoké školy báňské. Absolventské diplomy předal prorektor VŠB doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo za přítomnosti vedení fakulty bezpečnostního inženýrství doc. Dr. Ing. Aleše Dudáčka a garanta výuky doc. Dr. Ing. Miloše Kvarčáka.
   Sdružení hasičů Čech, Moravy Slezska zastupovali starosta Ing. Karel Richter, náměstci Lubomír Janeba a Josef Netík, ředitelé ústředních hasičských škol Ing. Jan Karger a Vojtěch Pekárek a další představitelé VŠB a SH ČMS. Slavnostního aktu mimo jiné zúčastnili i hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík a ředitel HZS Královéhradeckého kraje plk. Ing. František Mencl.
   Jedním z absolventů studia byl i starosta SDH Slatina nad Zdobnicí Antonín Ulrych.


ostrava1m ostrava2m ostrava3m

Dne 30. listipadu 2004 na zámku v Přibyslavi proběhlo vyhlášení výsledků IX. ročníku celostátní soutěže kronikářů SDH.
   Antonín Ulrych,člen našeho sboru se umístil na 1. místě s prací, ve které zpracoval historii hasičské župy č. 7 Pohoří Orlického se sídlem v Žamberku. Součástí této organizace byl i sbor Slatiny nad Zdobnicí. Ve výboru župní jednoty působilo i několik členů slatinského sboru.
V tomto dokumentu je zachycena činnost hasičského sdružení, které pracovalo na úpatí Orlických hor od roku 1879 do r. 1942. Vznikla práce, která svým rozsahem přesáhla 400 stran textu a byladolpněna řadou fotografií a rozsáhlou přílohou, která zaplnila dva CD ROMY.
   Na fotografii je ředitel Centra hasičského hnutí Jiří Pátek,který předává v slavnostním sále přibyslavskéhozámku ocenění za umístění v soutěži.

V pozadí je předseda poroty PhDr. Jaromír Tausch Csc.
Na druhém obrázku je článek z Hasičských novin č.4/2005.

pribyslavm pribyslav tisk m

3.března 2004 byla vyhlášena soutěž "O nejlepší internetové stránky SDH",kterou pořádá Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic a MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY - ODBOR TISKU A PUBLIC RELATIONS.
  Bylo hodnoceno přibližně 500 stránek sborů,ze kterých bylo komisí předvýběru vybráno 30 nejlepších.Z těchto pak byl výběr zúžen na prvních šest.Podrobné informace o soutěži a kritériích hodnocení porotcůse dozvíte na stránkách Hasicsketradice.cz. Naše stránky se dostali do první šestky,5.června pak na Litoměřických slavnostech v pavilonu "A" byli vyhodnoceny jako třetí nejlepší !
Před vyhlášením konečných výsledků proběhladiskuze s webmastery z 30-ti vybraných sborů.
Pořadí tedy dopadlo takto:plaketam

1. místo - Varnsdorf
2. místo - Domažlice
3. místo - Slatina nad Zdobnicí
4. místo - Slatina
5. místo - Líšný
6. místo - Rudolfov
Na předání cen,které následovalo po diskusi se dostavil patron soutěže ministr vnitra Stanislav Gross,genmjr.ing.Miroslav Štěpán a další.

Zde je několik fotografií z těchto slavností,bohužel jsou některé vzhledem k technickým problémům (mého "skromného" fotoaparátu) méně kvalitní.

litomerice t

Litomerice2004 30m

 

 

 

 

 

 

 

 

Litomerice2004 16m

 Litomerice2004 17m 

 

Hledání na webu

Přístupy

Počítadlo přístupů