Copyright 2024 - Sbor dobrovolných hasičů obce Slatina nad Zdobnicí

Zásahové automobily se dělí podle kostrukce na:

 • Silniční podvozek - 1
 • Smíšený podvozek - 2
 • Terénní podvozek - 3

Zásahové automobily se dělí podle hmotnostní třídy:

 • Velmi lehké do 2000Kg - UL
 • Lehké 2000Kg-7500Kg - L
 • Střední 7500Kg-14000Kg - M
 • Težké nad 14000Kg - S

Zásahové automobily se dělí podle rozsahu výbavy:

 • Redukované - R
 • Rozšířené - V
 • Technické - T
 • K hašení lesních požárů - LP
znaceni vozidel

Dále se do označení udává objem nádrží každého hasiva a pěnidla.U kombinovaného automobilu se značí objemy všech hasiv,např. 2000/2000/4000 atd. Označení CAS (cisternová automobilová stříkačka) zůstává,jen se výkon čerpadel udává vždy v osminásobkách,tzn.,že např.CAS25 už bude CAS24.Můžou tedy být např.CAS 8,16,24,32.
Staré označení je například CAS25 Š706 RTHP a nové CAS24 M2R 3500/200.

Hledání na webu

Přístupy

Počítadlo přístupů