Copyright 2024 - Sbor dobrovolných hasičů obce Slatina nad Zdobnicí

kominyDle nového Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které nabude účinnosti 1. ledna 2011 je povinností majitele nemovitosti zajistit čištění spalinové cesty za období jednoho roku, a to:

  • u spotřebičů na pevná paliva do 50 kW
  • při celoročním provozu - 3x
  • při sezónním provozu - 2x (nejlépe před a po skončení topné sezóny)
  • u spotřebičů na pevná paliva nad 50 kW - 2x
  • u spotřebičů na plynná paliva - 1x

Čištění komínů u spotřebičů na pevná paliva do zmíněných 50 kW včetně lze provádět svépomoci podle návodu výrobce, přesto je lepší spolehnout se na kominíky.
Dále je povinností majitele nemovitosti zajistit kontrolu spalinové cesty odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, u spotřebičů na pevná paliva do 50 kW, kapalná a plynná paliva jedenkrát za rok, u spotřebičů na pevná paliva nad 50 kW dvakrát ročně.
Dále se provádí revize spalinové cesty odborně způsobilou osobou např. před uvedením spalinové cesty do provozu, před výměnou nebo novou instalací nového spotřebiče, nebo hodláte-li změnit druh paliva.
O provedené revizi, kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu, která je důležitá nejen pro uplatnění případných nároků vůči pojišťovně.

Přílohy:
Download this file (91_2010.pdf)NV 91/2010 Sb.

Hledání na webu

Přístupy

Počítadlo přístupů