Copyright 2024 - Sbor dobrovolných hasičů obce Slatina nad Zdobnicí

Pro hlavní komunikaci mezi námi a krajským operačním střediskem Královéhradeckého (KOPIS) kraje používáme radiostanici, která je umístěna v budově naší zbrojnice.

vysilacka tTato je využívána i pro dálkové spouštění sirény v obci.

Hledání na webu

Přístupy

Počítadlo přístupů