Copyright 2024 - Sbor dobrovolných hasičů obce Slatina nad Zdobnicí

prapormU příležitosti oslav 120 výročí založení sboru uskutečněném 2. července 2011 obdržel Sbor dobrovolných hasičů ve Slatině nad Zdobnicí Čestný prapor Sdružení Čech, Moravy a Slezska. V žebříčku čestných ocenění je to největší vyznamenání, které může organizační jednotka Sdružení hasičů obdržet. Ve Statutu o udělování vyznamenání SH ČMS, je uvedeno:
2. Čestný prapor SH ČMS
- propůjčuje se Sboru dobrovolných hasičů a dalším organizačním jednotkám SH ČMS za dlouhodobé úspěchy při plnění úkolů dobrovolného hasičstva a to nejdříve za 5 let od udělení medaile Za mimořádné zásluhy. Při předání lze předat finanční odměnu nejméně ve výši 2000,- Kč
- propůjčení Čestného praporu schvaluje výkonný výbor Sdružení hasičů ČMS
- návrh na propůjčení Čestného praporu SH ČMS podává nejbližší vyšší organizační jednotka od organizační jednotky vyznamenávané
- Čestný prapor se nepropůjčuje opětovně
- propůjčený Čestný prapor nesmí být žádným způsobem upravován a nenahrazuje prapor SDH nebo jiné organizace.

Zdůvodnění návrhu na vyznamenání podle Statutu o udělování vyznamenání SH ČMS, které je nedílnou součástí návrhu na udělení ocenění sboru, bylo uvedeno:
Sbor dobrovolných hasičů ve Slatině nad Zdobnicí byl založen roku 1891. Členové se hned od prvních let existence aktivně pustili do práce a začali vzorně plnit své hlavní poslání a podíleli se na kulturním a společenském životu obce. Během dalších let slatinští hasiči svou činnost obohatili i o další aktivity. A v okresní soutěži sborů vypisované do roku 1991 obsazovali čelní místa.
Slatinský sbor patří k největším v okresu. Členská základna v posledních 30 letech neklesla pod 80 členů. Stabilně pracuje s mládeží od roku 1961 a roku 1981 začal ve sboru působit ženský odbor. V posledních letech se podařilo zapojit i dorost.
Činnost členů sboru je každoročně bohatá a rozmanitá. Prioritu má hlavní poslání, to znamená zásahová činnost. Z členů sboru je sestavena jednotka SDH obce, zařazená v kategorii JPO III. Veškerou praktickou a teoretickou odbornou přípravu členů jednotky zajišťuje sbor, stejně tak i údržbu techniky a budov. Jednotka se významně podílela na likvidaci škod po záplavách r. 1998 na Rychnovsku a 2002 na Litoměřicku.
Padesátileté zajištění činnosti kolektivu mladých hasičů přineslo nejen sportovní úspěchy, ale hlavně průběžný příliv nových členů do sboru, kteří se postupně zapojili i do práce ve výboru SDH a proto nebyl v těchto letech zaznamenán žádný generační problém. Výrazná je i organizační práce při zajišťování různých akcí. Během minulých třiceti let sbor zajišťoval 9x okrskovou soutěž a 5 okresních soutěží hry Plamen (1987 - 1989, 1998 a 2008). V roce 2011 se například uskutečnil již 110 hasičský ples. Hasiči pořádají pravidelně soutěž pro školní mládež a úzce spolupracují s obcí, školou a místními spolky.

Hledání na webu

Přístupy

Počítadlo přístupů