Copyright 2024 - Sbor dobrovolných hasičů obce Slatina nad Zdobnicí

3.března 2004 byla vyhlášena soutěž "O nejlepší internetové stránky SDH",kterou pořádá Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic a MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY - ODBOR TISKU A PUBLIC RELATIONS.
  Bylo hodnoceno přibližně 500 stránek sborů,ze kterých bylo komisí předvýběru vybráno 30 nejlepších.Z těchto pak byl výběr zúžen na prvních šest.Podrobné informace o soutěži a kritériích hodnocení porotcůse dozvíte na stránkách Hasicsketradice.cz. Naše stránky se dostali do první šestky,5.června pak na Litoměřických slavnostech v pavilonu "A" byli vyhodnoceny jako třetí nejlepší !
Před vyhlášením konečných výsledků proběhladiskuze s webmastery z 30-ti vybraných sborů.
Pořadí tedy dopadlo takto:plaketam

1. místo - Varnsdorf
2. místo - Domažlice
3. místo - Slatina nad Zdobnicí
4. místo - Slatina
5. místo - Líšný
6. místo - Rudolfov
Na předání cen,které následovalo po diskusi se dostavil patron soutěže ministr vnitra Stanislav Gross,genmjr.ing.Miroslav Štěpán a další.

Zde je několik fotografií z těchto slavností,bohužel jsou některé vzhledem k technickým problémům (mého "skromného" fotoaparátu) méně kvalitní.

litomerice t

Litomerice2004 30m

 

 

 

 

 

 

 

 

Litomerice2004 16m

 Litomerice2004 17m 

 

Hledání na webu

Přístupy

Počítadlo přístupů