Copyright 2024 - Sbor dobrovolných hasičů obce Slatina nad Zdobnicí

prilba1mRok 1955 se pro sbor zapsal do kategorie slavných. Za tento přívlastek vděčí sportovním soutěžím požárních družstev, do kterých v tomto roce zasáhl i slatinský sbor.
   Okresní výbor ČSPO věnoval pro nejlepší mužské družstvo jako trofej "stříbrnou" přilbu, která měla přejít do trvalého držení sboru, kterému se podaří 3x po sobě zvítězit v okresním kole celostátní soutěže požárních družstev.

   První dvě kola soutěže byla přidělena k pořádání našemu sboru. V prvním kole dne 29. května. se na hřišti na "Ohradě" střetla soutěžní družstva 4. okrsku. Vybrané družstvo provedlo 7 nácviků. Nácvikem byl pověřen Ladislav Rychlink, který pracoval s družstvem, jež v minulém roce získalo v Žamberku 4. místo.

   Výběr členů na soutěž přinesl řadu těžkostí, protože jarní práce se v tomto roce opoždily. Výsledek soutěže byl žalostný a slatinští požárnici skončili hluboko v poli poražených. Svědky této potupy byla i skupinka mladých požárníků, kteří se ještě tento den domluvili, že sestaví nové soutěžní družstvo. Provedli narychlo 5 nácviků a zúčastnili se další části soutěže, určené pro družstva, která se nezúčastnila 1. kola. Soutěž byla i tentokrát ve Slatině n. Zd., 5. června.


   Vítězství si odneslo nově sestavené družstvo pod hlavičkou Slatina II. Vítězní požárníci měli právo startovat v okresním kole a zasáhnout poprvé do soutěže o "stříbrnou přilbu". Okresní kolo soutěže pořádala opět Slatina n. Zd. dne 19. června. Slatinští požárníci se i na okresní kolo připravili opravdu vzorně. Hlavní soutěž byla obeslána šesti družstvy. Výsledek byl odměnou pro všechny, kteří se na organizaci soutěže podíleli:

 • 1. Slatina n. Zd.    574,83 bodů
 • 2. Hejnice    567,08 bodů
 • 3. Letohrad    565,00 bodů
 • 4. Žamberk    555,64 bodů
 • 5. Červená    542,19 bodů
 • 6. Mistrovice    519,48 bodů

prilba2mSlatinští požárníci předvedli nejlepší požární útok. Vítězství dalo družstvu právo reprezentovat žamberecký okres v krajské soutěži. Ta se konala 10. července v Hradci Králové. Naše družstvo provedlo dalších 10 nácviků a ze soutěže si odneslo celkově 7. místo. Úspěšné družstvo sotěžilo v tomto složení: Bohuslav Holubář, velitel; Antonín Dostál strojník; Josef Křen, Oldřich Bednář, Jaroslav Hubálek, Stanislav Preclík, Josef Mazura, Josef Mihulka, Ladislav Kudra a Karel Mandera.

   Následující rok (1956) pořádala první kolo celostátní soutěže požárních družstev Líšnice. Na okrskové soutěži soutěžilo družstvo Slatina II mimo soutěž, protože mělo postup do okresního kola zajištěn jako poslední vítěz, bez boje.
   Účast v okrskové soutěži, byla brána jen jako příprava a výsledek, kterého družstvo v soutěži dosáhlo by stačil pouze na druhé místo. V okresní soutěži to už dopadlo jinak. Slatiňáci jako obhájci prvenství z předchozího roku v Líšnici koncem června zvítězili s tímto výsledkem:

 • 1. Slatina n. Zd.    606,55 bodů
 • 2. Líšnice II    590,30 bodů
 • 3. Mistrovice    588,64 bodů
 • 4. Líšnice I    556,46 bodů
 • 5. Žamberk    544,66 bodů

Okresní přebor v tomto roce 1957 se konal ve Verměřovicích 17. června. Skončil opět triumfem reprezentantů slatinského sboru. Potřetí za sebou vyhráli okresní kolo a získali do trvalého držení "Stříbrnou přilbu", která je od tohoto dne stala nejcennější trofejí ve vlastnictví sboru.
   Soutěž skončila tímto výsledkem:

 • 1. Slatina    634,66 bodů
 • 2. Líšnice    622,21 bodů
 • 3. Mistrovice    617,66 bodů
 • 4. Lukavice    608,40 bodů

Vítězství nebylo v tomto roce tak jednoznačné. Slatinští požárníci měli sice nejlepší štafetu, ale útok stačil jen na 3. místo. prilba3mVítězové měli právo reprezentovat okres v krajském kole. Družstvo za tři roky nedoznalo zásadních změn, doplnil jej pouze Jiří Lebruška.
   Na krajské soutěži požárních družstev v Mostku dne 17. září vybojovali naši požárníci 2. místo, což lze považovat vzhledem ke špatnému vybavení, za skvělé umístění.

Hledání na webu

Přístupy

Počítadlo přístupů