Copyright 2024 - Sbor dobrovolných hasičů obce Slatina nad Zdobnicí

Po celá osmdesátá a na počátku devadesátých let vládl slatinský sbor okrskovým soutěžím v mužské i ženské kategorii. Hasiči navázali na velký úspěch svých předchůdců z let 1955 - 1957, kteří vyhráli 3x za sebou okresní soutěž.

   1. 1981 Slatina n. Zd.

Slatinský sbor pořádal oslavy 90 let založení sboru 23. května. Součástí oslav byla i okrsková soutěž požárních družstev 4. a 13. okrsku. Přebor měl bouřlivý průběh, provázený řadou přísných diskvalifikací. Vítězně ze všeho vyšlo slatinské družstvo. Domácí požárníci vyhráli s přehledem. Po 24 letech se podařilo domácím vyhrát soutěž požárních družstev dospělých. Sbor přihlásil do soutěže dvě družstva, ale druhé bylo pro technickou chybu při požárním útoku diskvalifikováno. Bohuslav Kail navíc vyhrál přebor jednotlivců.
  Vítězné družstvo nastoupilo v tomto složení: velitel Josef Ulrich, spojka Antonín Kubíček, strojník Ladislav Krčmář, členové družstva Stanislav Plesl, Miroslav Mazura, Stanislav Krsek, Antonín Ulrych, Jaroslav Lebruška a Jaroslav Vondra.

Muži útok štafeta celkem
1. Slatina n. Zd. I 46,3 84.5 130,8
2. Vamberk 61,0 93,0 154,0
3. Nebeská Rybná 68,3 87,0 155,3
9. Slatina n. Zd. II D 88,0 -  13titulu10m 2. 1982 Doudleby n. O.

   Úspěch na okrskové soutěži ve Slatině a založení odboru žen dalo motivaci pro horečnou činnost sboru pro jarní období. Členové požárních družstev se poctivě připravovali na soutěže. K nácviku bylo použito zařízení sboru z Kameničné u nádrže při silnici k Pěčínu. Okrsková soutěž byla v Doudlebách n. O. dne 29. května. Sbor vyslal družstvo mužů. a kolektiv žen.
   Ženy měly soupeřky pouze v požárnicích z Pekla n. Z. a bezpečně zvítězily. Nastoupily do soutěže v tomto složení: Blanka Diblíková, Ludmila Nekovářová, Blanka Kailová, Ludmila Černochová, Jana Šušlíková, Božena Krsková, Iva Benešová a Marie Mazurová.

   Muži měli 10 soupeřů. Všechny přítomné šokovali, na tehdejší dobu, bleskovým požárním útokem v čase 42,0 s a s přehledem obhájili loňské prvenství. Jaroslav Vondra navíc zvítězil v přeboru jednotlivců. Na úspěchu družstva se podíleli: Josef Ulrich, Vladimír Uhlíř, Milan Mihulka, Stanislav Krsek, Antonín Ulrych, Jaroslav Vondra, Jaroslav Lebruška a Ladislav Krčmář.

Muži útok štafeta celkem
1. Slatina n. Zd. 42,0 93,5 135,5
2. Peklo n. Zd. 77,5 96,0 173,5
3. Záměl 84,5 93,0 177,5
Ženy
1. Slatina n. Zd. 63,0 113,0 176,0
2. Peklo n. Zd. 70,0 154,5 224,5   13titulu3m3. 1983 Záměl

   Okrskovou soutěž pořádal sbor v Záměli 28. května. Zde požárníci ze Slatiny vyhráli co se dalo. Ženy vyhrály soutěž družstev a Jana Šušlíková soutěž jednotlivců. Muži vyslali dvě družstva obě se podělila o první místa. Soutěž jednotlivců vyhrál Bohuslav Kail.
   Složení družstev:  I Vladimír Uhlíř, Ladislav Malý, Milan Mihulka, Stanislav Krsek, Antonín Ulrych, Jaroslav Lebruška, Jaroslav Vondra II Miloslav Kubíček, Ladislav Kubíček, Jiří Mandera, Josef Ulrich, Stanislav Ulrych, Bohuslav Kail, Zdeněk Křehký Ženy Blanka Diblíková, Marie Mazurová, Ludmila Nekovářová, Jana Šušlíková, Ludmila Černochová, Dana Nosková, Božena Krsková, Blanka Kailová

  

Muži útok štafeta celkem
1. Slatina n. Zd. I 42,0 86,0 128,0
2. Slatina n. Zd. II 54,0 83,0 137,0
3. Peklo n. Zd. 51,0 88,0 139,0
Ženy
1. Slatina n. Zd. 72,0 103,0 175,0
2. Peklo n. Zd. 112,0 102,0 214,0
Jednotlivci
1. Bohuslav Kail 28,0
2. Jaroslav Pavelka Vamberk 30,0
3. Ladislav Malý 31,0   4. 1984 Potštejn

   Okrskovou soutěž v Potštejně 2. června jsme obeslali opět třemi družstvy Ženy zase porazily své soupeřky z Pekla n. Zd. Přemožitele nenašla ani obě družstva mužů. Soutěž jednotlivců vyhráli Bohuslav Kail a Jana Šušlíková.

Muži útok štafeta
1. Slatina n. Zd. I 44,5 122,0
2. Slatina n. Zd. II 45,0 129,6
3. Peklo n Zd. 60,0 143,4
Ženy
1. Slatina n. Zd. 62,0 160,8
2. Peklo n. Zd. 89,0 178,2Složení družstev:
   I Jaroslav Vondra, Vladimír Uhlíř, Milan Mihulka, Ladislav Krčmář, Stanislav Krsek, Jiří Mandera, Jaroslav Lebruška, Bohuslav Kail
  II Antonín Ulrych, Josef Ulrich, Ladislav Malý, Zdeněk Křehký, Stanislav Plesl, Jaroslav Mazura, Miloslav Kubíček, Stanislav Ulrych
  Ženy Daniela Matošková, Iva Benešová, Hana Vodáková, Blanka Kailová, Jana Šušlíková, Ludmila Nekovářová, Božena Krsková, Dana Nosková, Jana Pleváková

   13titulu4m5. 1985 Potštejn

   Dne 25. května hostil soutěž požárních sborů okrsku opět Potštejn. Dostavilo se 10 družstev mužů a 2 kolektivy žen. Ženy ze Slatiny zase zvítězily a o první tři místa se podělily i přeboru jednotlivců v pořadí 1. Iva Benešová, 2. Hana Vodáková, 3. Jana Šušlíková. Dvě družstva vyslali muži a tradiční bylo i umístění na 1. a 2. místě. Vítězné družstvo dosáhlo v požárním útoku fantastického času 32,0 s. Dovršením úspěchu bylo i vítězství Josefa Ulricha v soutěži jednotlivců. Zdeněk Křehký a Jaroslav Mazura se dělili o 3. místo.
   Sbor dovršil v okrsku už páté vítězství za sebou. Jediná. změna byla v tom, že poprvé vyhrálo družstvo mladších požárníků ve složení:
   Bohuslav Kail, Ladislav Malý, Jaroslav Mazura, Zdeněk Křehký, Jiří Mandera, Miloslav Šreibr a Milan Mihulka. Druhé družstvo: Josef Ulrich, Ladislav Krčmář, Roman Býček, Vladimír Uhlíř, Stanislav Krsek, Antonín Ulrych, Jaroslav Lebruška a Jaroslav Vondra.
   Družstvo žen: Iva Benešová, Jana Šušlíková, Božena Krsková, Hana Vodáková, Daniela Matošková, Ludmila Černochová a Dana Nosková. Soutěž doplnil i pořadový výcvik.

   Za uplynulých pět let získal náš sbor úplnou nadvládu. Za připomínku stojí dosažené časy v požárním útoku - 1. družstvo mužů 32,0 s, 2. družstvo mužů 35,0 s a družstvo žen 36,0 s. Požárníci z Vamberka, kteří skončili na třetím místě, dosáhli času 45,0 s, to znamená o 9 s horší než slatinské ženy.
   O stále lepší úrovni připravenosti svědčí porovnání časů dosažených v předchozích letech: 1981 46,3 s, 1982 42,0 s, 1983 42,0 s, 1984 44,5 s (3 B).

Družstvo útok štafeta
1. Slatina n. Zd. II 32,0 53,0
2. Slatina n. Zd. I 35,0 54,5
3. ŽAZ Vamberk 45,0 64,0
Ženy
1. Slatina n. Zd. 36,0 60,0
2. Peklo n. Zd. 57,0 67,0   13titulu5m6. 1986 Slatina n. Zd.

   Dne 10. května se na hřišti ve Slatině prezentovalo 12 družstev mužů a 4 kolektivy žen ze dvou okrsků (Vamberk a Rokytnice). Soutěžní družstva slatinských požárníků se na tuto soutěž připravila velmi dobře, ale jen smůla jim znemožnila opakovat triumf minulých let. Své pozice si uhájili muži, kteří již šestkrát po sobě. obsadili první místo. Kolektiv pod hlavičkou Slatina II ve složení Ladislav Malý, Milan Mihulka, Bohuslav Kail, Zdeněk Křehký, Jiří Mandera a Roman Býček zvítězili v obou disciplínách (požární útok a běh na 100 m s překážkami) a tím obhájili nejlepší výsledek z minulého roku. Dosažený čas v požárním útoku (35,0 s třemi B) zařadil družstvo na 2. místě na okrese a tím umožnil členům kolektivu postup do okresního kola.
   Méně se dařilo druhému družstvu Slatina I, i když skončilo druhé. Po velmi dobře rozvinutém. útoku se při zavodňování výtlačného řádu se uvolnila spojka na rozdělovači a následné ubrání otáček na čerpadle představovalo ztrátu, i když dosažený čas v útoku (46,2 s.) stačil ve slabší konkurenci na 2. místo. Tento čas představoval v okresním měřítku 29. místo. Kolektiv nastoupil v této sestavě: Josef Ulrich, Jan Kráčmer, Vladimír Uhlíř, Vladimír Píč, Jaroslav Vondra, Jaroslav Lebruška, Stanislav Krsek a Stanislav Plesl.
  Největším zklamáním pro diváky bylo vystoupení družstva slatinských žen. Začalo to už štafetou na 4x100 m, kde dosáhly až 3. čas. Vše mohly zachránit dobrým časem v požárním útoku, ale přílišná horlivost způsobila, že se první útočný proud opozdil při rozvinování. Než se podařilo ženám dotáhnout zavodněné hadice na metu, srazily oba terče požárnice, z druhého proudu. Tímto došlo k porušení pravidel požárního sportu, a tato skutečnost neunikla rozhodčím a tak bylo družstvo v této disciplíně diskvalifikováno. Vítězství získaly ženy z Pekla n. Z. a domácí kolektiv byl vyhlášen až na 3. místě.
   Přebor jednotlivců vyhrál Miloslav Šreibr 15.
   Celá soutěž byla velmi dobře organizována. Pro rychlejší spád soutěže byly vybudovány dvě překážkové dráhy. Celá soutěž byla hodnocena kladně a místní požárníky přišlo povzbudit téměř 200 spoluobčanů ze Slatiny.

Muži útok štafeta
1. Slatina n. Zd. II 35,0 78,7
2. Slatina n. Zd. I 46,2 85,9
3. Peklo n. Zd. 49,9 91,1
ženy
1. Peklo n. Zd. 61,0 100,8
2. Nebeská Rybná 119,7 96,9
3. Slatina n. Zd. D 102,2
Přebor jednotlivců: 1. Miloslav Šteibr13titulu6m7. 1987 Doudleby n. O.

   Soutěžní družstva se jako každoročně připravovala na okrskovou soutěž, která byla dne 6. června v Doudlebách n. O. Byla opět přihlášena dvě družstva mužů a jedno družstvo žen. Soutěže se účastnila družstva vambereckého a rokytnického okrsku. Konkurence nebyla příliš silná a tak slatinská družstva obsadila první dvě místa v kategorii mužů. Potěšilo i první místo žen, které po loňském výpadku ve Slatině zvítězily.
   Dostavilo se 14 družstev mužů a 3 kolektivy žen. Dosažené časy v požárním útoku nebyly tento rok tak kvalitní, protože se soutěžilo na rozbahněném terénu. Z tohoto důvodu musel být zredukován program soutěže a odpadl překážkový běh jednotlivců na 100 m.
Družstva soutěžila v těchto sestavách:
   Slatina I. Josef Ulrich, Vladimír Píč, Jan Kráčmer, Kamil Syrovátka, Vladimír Uhlíř, Jaroslav Lebruška, Jaroslav Vondra a Stanislav Krsek.
Slatina II. Ladislav Malý, Zdeněk Křehký, Miloš Křehký, Milan Mihulka, Miloslav Šreibr, Jiří Mandera a Bohuslav Kail.
Ženy Ludmila Černochová, Božena Krsková, Milada Ulrychová, Hana Vodáková, Ludmila Anderlová, Daniela Matošková a Dana Nosková.

Muži útok
1. Slatina n. Zd. II 39,0
2. Slatina n. Zd. I 40,0
3. Nebeská Rybná 45,0
Ženy
1. Slatina n. Zd. 41,6
2. Peklo n. Zd. II 61,4
3. Peklo n. Zd. I 96,513titulu9m8. 1988 Peklo n. Zd.

   Soutěžní družstva se pilně připravovala na okrskovou soutěž v Pekle n. Zd 14. května. Byla uspořádána u příležitosti 100 let založení hostitelského sboru. Pro tentokrát byly vyhlášeny hned tři kategorie. Tradiční soutěž mužů a žen doplnila i soutěž mužských družstev nad 35 let. Slatinský sbor obeslal všechny vypsané kategorie a ve všech vyhrál. V soutěži mužů se představilo 9 družstev u mužů nad 35 let se prezentovaly 4 kolektivy a ženy 3.
   Složení soutěžních družstev:
Muži Ladislav Malý, Zdeněk Křehký, Kamil Syrovátka, Pavel Bartoš, Jiří Mandera, Jan Morvaj, Vladimír Uhlíř
Muži nad 35 let Josef Ulrich, Josef Macháček, Jaroslav Lebruška, Jaroslav Vondra, Antonín Ulrych, Stanislav Krsek, Jan Kráčmer
Ženy Milada Ulrychová, Božena Krsková, Daniela Matošková, Hana Vodáková, Ludmila Černochová, Dana Nosková, Ludmila Anderlová

Muži útok štafeta celkem
1. Slatina n. Zd. 41,0 82,2 123,2
2. Vamberk 46,0 106,9 152,9
3. Rokytnice v O. h. 58,0 124,7 187,7
Muži nad 35 let
1. Slatina n. Zd. 40,0
2. Peklo n. Zd. 56,0
3. Nebeská Rybná 78,0
Ženy
1. Slatina n. Zd. 37,0 55,5 152,5
2. Peklo n. Zd. II 50,0 69,0 119,0
3. Peklo n. Zd. I 62,0 60,9 122,99. 1989 Slatina n. Zd.

   Pořadatelem okrskové soutěže se stal 12. května slatinský sbor. O její pořádání nikdo z okrsku neprojevil zájem a tak se k pořádání přihlásili zástupci Slatiny. Přestože se byla soutěž připravována na poslední chvíli, prokázali naši požárníci bohaté zkušenosti s pořádáním podobných akcí. Pořadatelství bylo totiž Slatině svěřeno 9 dní před soutěží.

Muži útok
1. Slatina n. Zd. I 37,27
2. Slatina n. Zd. II 43,80
3. Vamberk 48,65
Ženy
1. Slatina n. Zd. 36,74
2. Peklo n. Zd. 54,1213titulu8m10. 1990 Potštejn

   Účast na okrskové soutěži v Potštejně dne 2. června byla jediným vystoupením slatinských soutěžních družstev v tomto roce. Byly vyslány dvě družstva mužů a jedno družstvo žen. Jak se v Potštejně v té době stalo zvykem, používal se přírodní vodní zdroj a to pochopitelně ovlivnilo dosažené časy. Družstvo mužů završilo 10. vítězství v řadě a na druhé zbylo pochopitelně jen druhé místo. Úspěch korunovalo vítězství i žen.

Muži útok
1. Slatina n Zd. I 60,8
2. Slatina n. Zd. II 67,0
3. Peklo n.Zd. 73,3
Ženy
1. Slatina n. Zd. 64,4
2. Peklo n. Zd. 69,613titulu2m11. 1991 Slatina n. Zd.

   V rámci oslav 100. výročí založení slatinského sboru proběhla soutěž dvou okrsků (4 Vamberk a 6 Liberk) na louce za pilou. Za účasti 13 družstev mužů a dvou ženských se soutěžilo pouze v požárním útoku. Po dlouhé době se nepodařilo získat pořadatelům umístění na prvních dvou místech.
Složení družstev
I- Ladislav Malý, Jiří Mandera, Zdeněk Křehký, Martin Nekovář, Vladimír Uhlíř, Jiří Čada, Kamil Syrovátka
II- Josef Ulrich, Jaroslav Lebruška, Jaroslav Vondra, Roman Býček, Stanislav Krsek, Antonín Ulrych a z družstva I Vladimír Uhlíř
Ženy- Daniela Matošková, Ludmila Černochová, Ludmila Černochová ml., Božena Krsková, Jana Pleváková, Jana Šušlíková, Dana Nosková

Muži útok
1. Slatina n. Zd. I 42,64
2. Javornice - Betlém 56,61
3. Peklo n. Zd. 56,98
7. Slatina n. Zd. II 65,38
Ženy
1. Slatina n. Zd. 55,91
2. Rybná n. Zd. 57,0413titulu7m12. 1992 Potštejn

   Do Potštejna se dostavilo 12 družstev mužů. Ženy se ale žádných konkurentek nedočkaly. Útoky se vedly od přírodního vodního zdroje a to ovlivnilo dosažené časy. Navíc časoměřiči zaokrouhlovali dosažené časy na celé vteřiny a tak došlo k rovnosti na 3. místě.

Muži požární útok
1. Slatina n. Zd. I 55,0
2.- 4. Slatina n. Zd. II 63,0
Rybná n. Zd. I 63,0
Rybná n. Zd. 63,0
Ženy
1. Slatina n. Zd. 52,013. 1993 Vamberk

   Do Vamberka se 8. května dostavilo 15 družstev mužů a dvě družstva žen. Odvezli jsme si zatím poslední vítězství v okrskové soutěži.
Úspěch zaznamenaly i ženy.

Muži útok
1. Slatina n. Zd. I 45,0
2. Vamberk I 47,4
3. Slatina n. Zd. dorost 50,4
Ženy
1. Slatina n. Zd. 40,4
2. Peklo n. Zd. 61,2

Hledání na webu

Přístupy

Počítadlo přístupů