Copyright 2024 - Sbor dobrovolných hasičů obce Slatina nad Zdobnicí

Jubilejní 50. sjezd hasičské župy Pohoří orlického č. 7 přivítala 15. července 1934 Slatina nad Zdobnicí.
   Jednání valné schůze určilo místa župního sjezdu a okrskových cvičení na rok 1935. Župní starosta oznámil, že lukavický sbor spolu se spolky, které vlastní motorové stříkačky, podali žádost o pořádání závodu s motorovými čerpadly. Předpokládaný termín navrhovali na 6. nebo 8. červenec 1935. Toto přání starosta nedoporučil, - v tyto dny sváteční Mistra Jana Husi. Delegáti se podřídili a od pořádání, historicky první soutěže tohoto druhu na našem území, upustili.
   Nato reagoval Jaroslav Štěpánek z Lukavice doporučením - by tyto dostihy byly zařazeny jako cvičení povinné a ježto sbor v Lukavici měl určitá vydání s přípravou, by v Lukavici byly pořádány co nejdříve a navrhuje, by župa věnovala putovní cenu; sděluje podmínky, pod kterými by se dostihy pořádaly.
   stratilek1mTéma bylo po delším rozhovoru ponecháno k uvážení župnímu výboru. Kdyby se akceptoval návrh lukavického sboru, mohla mít žamberecký župa primát v pořádání soutěže motorových stříkaček na území Československa. Takto přenechali prvenství německým sborům, které poprvé soutěžily v Ústí nad Labem roku 1935.
   Na 14. červenec 1935 se připravoval v Kostelci n. O. krajinský sjezd. Padl návrh aby se zde také provedly závody motorových stříkaček, jak to už minulý rok požadoval lukavický sbor, a aby se tyto motorové stříkačky mohly zúčastnit i soutěže v Kostelci n. O. v rámci pořádaného sjezdu Nakonec ale ze všeho sešlo Závody motorových stříkaček z programu vypadly z důvodu nedostatku času.

 

  Mezitím přišla hasičská župa Pohoří orlického o svůj primát v celostátním měřítku, ne ale v ve Svazu dobrovolného hasičstva Československého. Na cvičení 5. července 1936 v Lukavici se měly podílet sbory, které vlastnily motorovou stříkačku. Jednalo se o tyto spolky: Lukavice, Kunvald, Slatina n. Zd., Pěčín, Litice a Žamberk.
   Podle strohé informace v zápisu se zúčastnily soutěže jen 4 sbory. Výsledky soutěže se sice nedochovaly, ale je známo, že historicky prvním vítězem se stali hasiči ze Slatiny n. Zd., Usuzuji to z toho, že sbor má v držení plaketu za 1. cenu v hasičských závodech v Lukavici. Jaroslav Štěpánek z Lukavice podal valné schůzi zprávu o vykonaných závodech motorových stříkaček při cvičení v Lukavici. Doporučil pro příště zařadit soutěž na pořad všech okrskových cvičení. Adolf Brkl z Německé Rybné vytkl lukavickému sboru, že jako navržený člen komise a odborník (vyráběl v Německé Rybné hasičské sekyrky a jiné kovové doplňky výzbroje), nebyl pozván k těmto závodům.

   K této soutěži existují záznamy v dalších pramenech:
V roce 1936 byly v Lukavici uspořádány první hasičské závody s motorovými stříkačkami. Na pozvánce je uvedeno: "Závody tyto, které v našem kraji pořádáme poprvé..."

Jiří Dudek, Střípky z minulosti i současnosti Podorlicka, 2002, str. 71sss2Léta 1934 - 35 a další jsou historická tím, že na popud lukavického sboru byly uskutečněny první závody motorových stříkaček ve východních Čechách vůbec. Členové družstev museli dokázat svou připravenost nejen v dodávce vody, ale i v pohotovém ustrojení do stejnokroje. Těmito závody byl dán základ k nynějším pravidelným soutěžím.

Almanach 100 let požární ochrany v Žamberku, 1973, str. 22

Hledání na webu

Přístupy

Počítadlo přístupů