Copyright 2024 - Sbor dobrovolných hasičů obce Slatina nad Zdobnicí

stratilekZMMotorová stříkačka, kterou obec Slatina n. Zd. zakoupila na podzim roku 1927,patří mezi nejstarší na okrese. Veřejnosti jsme ji naposledy představili v činnosti při obecních oslavách 5. srpna 2005.
Na výroční členské schůzi 8. března 1925 podali hasiči Josef Jirčík a Vilém Trejtnar návrh na nákup nové čtyřkolové ruční stříkačky pro horní část obce. Předseda sboru a starosta obce byli požádáni, aby při návštěvě hospodářské výstavy, nebo veletrhu objednali nebo přímo zakoupili vhodnou stříkačku. Nakonec se hasiči rozhodli prozřetelně pro nákup motorové stříkačky, ale vlastní nákup byl proveden mnohem později.
Koncem roku 1925 požádali členové výboru o ceník stříkaček u firmy Stratílek ve Vysokém Mýtě, aby mohli porovnat ceny s návrhy jiných firem. Opatření nové stříkačky představovalo téma celý rok 1926
Dne 12. ledna 1926 se do Slatiny dostavil zástupce firmy Stratílek z Vysokého Mýta Ing Václav Mužík, aby doporučil sboru vhodný stroj. Po jeho návštěvě bylo rozhodnuto vyslat do výrobního závodu tříčlennou delegaci sboru, která si měla prohlídnout postup výroby a jakost materiálu používaného ke stavbě stříkaček. V případě, že budou zástupci sboru při této inspekci spokojeni, byli pověřeni vybranou stříkačku zakoupit. Návštěva výrobního závodu ve Vysokém Mýtě byla odložena do té doby, dokud nebude vyroben větší počet stříkaček, aby si měli zástupci hasičů z čeho vybrat. Koncem března firma Ign. Stratílek zaslala sboru dopis, ve kterém bylo oznámeno, že stříkačky, které byly na veletrhu jsou na zpáteční cestě do Vysokého Mýta. Výbor ale rozhodl, že delegáti budou vysláni až po skončení jarních prací na polích.
Výbor licitoval a vstoupil do jednání i s jinými firmami vyrábějícími motorové stříkačky. Přišla také nabídka od firmy Ing. Bohuslav Ebert, továrny na stříkačky v Praze. Výrobce nabízel dvoukolovou stříkačku o výkonu 60.000 l za hodinu. Stříkačka měla vodou chlazený čtyřválec se zdvihem 120 mm, vrtáním 70 mm, při výkonu 28 koní při 2.000 otáčkách za minutu. Cena stříkačky s příslušenstvím uváděl 48.000 Kč. Do dění vstoupili sbory a jednotlivci, kteří chtěli pomoci alespoň radou. Sbor hasičů z Pohoří u Opočna doporučoval motorizovanou stříkačku, což byla vlastně ruční čtyřkolová stříkačka s přídavným spalovacím motorem. Josef Macháček z Javornice zaslal výboru dopis v němž vychvaloval výkon a spolehlivost motorových stříkaček.


Na členech výboru bylo rozhodnutí, pro kterou alternativu se rozhodnou. Nakonec vstoupila do hry opět firma Stratílek. Delegace, která navštívila závod prohlídla vyráběné stříkačky. zakoupila potřebnou výzbroj v ceně 1.021,50 Kč. Ohledně nákupu stříkačky bylo rozhodnuto ještě rok počkat, pro nedostatek financí. Výbor informoval o tomto rozhodnutí firmy Stratílek a R. A. Smekal a spol. v Praze na Smíchově.
klikniNa výroční členské schůzi 13. března 1927 zvolili hasiči komisi pro zakoupení nové stříkačky ve složení: Antonín Hostinský, Antonín Bednář, Stanislav Ulrych, Václav Kotyza, Josef Svoboda, Antonín Kalous 50 Antonín Kalous 209, Josef Dvořák, starosta obce, František Svoboda, Antonín Keler, Bohumil Krunčík a Jan Dušek.stratilek1m
Motorové stříkačky v té době téměř nikdo neznal a tak ani nepřekvapí názor vedení hasičské župy na zasedání župního výboru konaného dne 25. února 1927 v Žamberku. Zachoval se tento zápis: Usneseno by sboru dobrovolných ve Slatině byl zaslán přípis by umnější občané dobře uvážili, než odhodlají se kupovati nějaký stroj benzínový, by spíše pořídili sobě dvoukolku, by nebyli zklamaní nedostatkem vody a by se sborem tamějším se dohodli.

Na jaře 1927 nabídl sbor dobrovolných hasičů z Vamberka slatinskému sboru motorovou stříkačku v ceně 40.000 Kč. Výbor nechtěl kupovat starší stroj a tak odmítl s odůvodněním, že sbor není pro nákup nové stříkačky rozhodnut. Výboru se zdála tato nabízená stříkačka příliš těžká. Hasiči se domnívali, že lze za stejné peníze koupit stříkačku novou a mnohem lehčí. Zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva jsou poněkud strohé. Nákup stříkačky přišel na přetřes pouze na zasedání dne 4. března 1927, kde v části zvané Volné podání vystoupil s dotazem ohledně koupě Bernard Mazura. Na dotaz bylo reagováno takto: Usneseno, by o věci té jednáno bylo ve valné hasičské hromadě. Obec slibuje podporu.
Stále se pokračovalo ve výběru nejvýhodnější varianty nákupu. Do Prahy na hospodářskou výstavu odcestovala delegace sboru. Jejím úkolem bylo zhlédnout motorové stříkačky od různých firem. Vysláni byli Antonín Kalous 50, Antonín Kalous 209 a Josef Dvořák, starosta obce. Tato mise se nakonec rozhodla o zakoupení stříkačky značky Stratílek. Koncem léta odcestovali Antonín Kalous 209, Bohumil Krunčík a Antonín Hostinský do Vysokého Mýta do továrny firmy Ign. Stratílek, s pověřením shlédnout motorovou stříkačku v "surovém" stavu a zaurgovat dodání už objednané stříkačky. Na podzim byla nová stříkačka dopravena železnicí do Slatiny. Stratílek poslal v listopadu účet ve výši 46.120 Kč. Platební podmínkou bylo, zaplatit hotově bez srážky, ihned po převzetí a přezkoušení stříkačky. Výbor účet postoupil obecnímu úřadu, aby ten požádal Stratílka o prodlouženi splatné lhůty do konce roku 1927 s odůvodněním, že stříkačka byla dodána o 2 měsíce později než bylo dojednáno.
Prvním strojníkem v historii sboru se stal Stanislav Ulrych. Při údržbě a pravidelném spouštění motoru mu pomáhali Ladislav Hůlka, Antonín Hostinský ml., Václav Kotyza, Vilém Trejtnar, Jaroslav Krčmář a František Mazura.
Zimní období přineslo první problémy. Stávalo se že motor nešel v chladnu nastartovat. Proto hasiči požádali výrobce o informaci, jak si mají v takovém případě počínat. Stratílek zaslal zimní olej a nabídl zahřívací přístroj.

Hledání na webu

Přístupy

Počítadlo přístupů