Copyright 2024 - Sbor dobrovolných hasičů obce Slatina nad Zdobnicí

Sbor dobrovolných hasičů ve Slatině nad Zdobnicí byl založen dne 20.9.1891.
Stal se součástí Župy Pohoří orlického se sídlem v Žamberku, která byla založena již v roce 1882 a okrsku do něhož náleželi tehdy obce Slatina nad Zd.,Pěčín,Německá Rybná a Záchlumí.smekal1m
V prvním roce měl sbor 39 činných členů a 71 členů přispívajících. Ruční stříkačka z r.1891Prvou starostí nově založeného sboru bylo opatření protipožární výzbroje.
Na náklad obce byla objednána ruční čtyřkolová stříkačka v Praze u firmy Smejkal Tato byla dodána a převzata na žamberecké železniční stanici a slavnostně přivezena do obce dne 29.11.1891.

vezZMNáklad na její pořízení tehdy činil 875 zlatých. První věžV roce 1895 se ukázala nutná potřeba vybudování hasičské zbrojnice,která byla dokončena v roce 1897.

O 13 let později byla ještě přistavěna věž pro sušení hadic a výcvik lezců. stratilekZMStříkačka Stratílek z r.1929V roce 1927 slatinská obec zakoupila motorovou stříkačku od firmy Stratílek z Vysokého Mýta za 46.120 Kč.

Tato i ruční stříkačka z roku 1891 jsou v součastné době plně funkční. V letech 1955-1957 dosáhli slatinští požárníci mimořádného úspěchu na okresní soutěži,kdy se po tři roky za sebou umístily na prvním místě a získali tak do trvalého držení stříbrnou putovní přilbu.

V souvislosti dobudování vodovodu v obci, dostal místní sbor nové vozidlo Praga A150 a v roce 1966 nové čerpadlo PS8. Další čerpadlo získal sbor v roce 1968 a to výkonnější PPS12.Stříkačka Stratílek 1927 musela být dopravena do Číčové, ale záhy byla vrácena zpět, protože tamní požárníci chtěli novou PS 8 a ne veterána.

Sedmdesátá léta přinesla zlepšení v zásobování sborů. Byl ukončen vleklý nedostatek hadic a ostatního materiálu, potřebného pro rychlý a účinný zásah u požáru. V tomto období se měnila i celková struktura organizace. Bylo (r. 1972) zrušeno příspěvkové členství. Chybějící prostředky, které toto nařízení přineslo, měl nahradit sběr železného šrotu. První zmínka o jeho provedení pochází z roku 1972. Sběr prováděli požárníci každoročně až do 1979, kdy se z rozhodnutí MNV střídají s mysliveckým sdružením. Sbor měl v r. 1975 již 77 členů. PS8ZMV r. 1976 došlo ke změnám ve složení okrsku. Do okrsku č. 1 byly přesunuty sbory Dlouhá Ves a Roveň. Na druhé straně z okrsku č. 5 přišel sbor z Doudleb. Okrsek č. 4 má tedy do dnešních dnů tuto podobu: Vamberk, ŽAZ (ESAB) Vamberk, Peklo n. Zd., Merklovice, Záměl, Potštejn, Doudleby n. O. Lupenice (1990 ukončili činnost), Rybná n. Zd. a Slatina n. Zd. Stříkačka PS8.

V prosinci 1987 získala obce nový speciální požární automobil AVIA A31 (DA12), vybavené stříkačkou PS12. Hodnota nového auta činila 191 tisíc korun.

Rok 1990 přinesl řadu významných změn. Především to byl návrat k původnímu názvosloví, to znamená, že požárníka nahradil hasič a základní organizaci svazu požární ochrany nahradil Sbor dobrovolných hasičů. Byl také poprvé slaven svátek patrona hasičů Floriána dne 4. května. A právě na tento den sbor pro své členy uspořádal zájezd do Prahy a Třeboně. 1998-Tento rok bude navždy spojen s povodněmi, které dne 23. července největší silou zasáhly rychnovský okres.

Naše jednotka účinně pomáhala likvidovat jejich následky v Dobrušce, Skuhrově n. B. a Kounově. Bylo zaznamenáno celkem8 výjezdů do těchto míst. U povodní se vystřídalo celkem 26 členů.

ZDE si můžete stáhnout dokument o podrobné historii!

Hledání na webu

Přístupy

Počítadlo přístupů