Copyright 2024 - Sbor dobrovolných hasičů obce Slatina nad Zdobnicí

BednarAdolfmAdolf Bednář, hospodář na statku čp. 55 „U lípy“ se stal členem hasičského sboru v roce 1907. Do práce ve výboru se zapojil v roce 1912, kdy jej výroční členská hromada zvolila podvelitelem a zároveň cvičitelem.
V zápisech je zaznamenám kuriózní záznam ze schůze výboru z 24. června 1913, kde přítomní odhlasovali v poměru 7:1 hlasů, založení odboru žen a jediný, který hlasoval proti, byl Adolf Bednář.
V květnu 1913 dostal za úkol na příští valné hromadě promluvit k činným členům o jejich povinnostech s dodatkem, že který člen neplní sborové povinnosti a je jen hasičem na papíře, a takových má bohužel má náš sbor mnoho, je škůdcem sboru.
Na cvičeních se stále scházelo málo činných členů. Adolf Bednář nic proti této situaci nezmohl, přestože výbor vyhlásil různé sankce. Situace se nezměnila v následujících letech první světové války, i když cvičitel Adolf Bednář navrhoval, aby byli starší hasiči převedeni do ochranného sboru nebo mezi přispívající členy, aby nedávali mladým členům špatný příklad.
Na 22. prosinec 1918 výbor svolal členská schůze do hostince Antonína Hostinského, na níž se měla uskutečnit prohlídka hasičské výzbroje členů. Dostavilo se pouze 23 členů. Schůzi měl čest zahájit Adolf Bednář, který nejdříve vzpomněl padlých a zemřelých hasičů během války.
Aktivita členů se nezlepšila ani po válce, přestože Podvelitel všemožně usiloval o zvýšení účasti na cvičeních. Znechucení Adolfa Bednáře nad nezájmem činných hasičů vyvrcholilo roku 1922, kdy odmítl nadále zastávat funkci podvelitele a cvičitele. Vystoupil z činného členství a stal se přispívajícím členem. Přesto všechno jej výroční valná hromada 12. března 1922 zvolila členem výboru, kterým byl do konce třicátých let.

Hledání na webu

Přístupy

Počítadlo přístupů