Copyright 2024 - Sbor dobrovolných hasičů obce Slatina nad Zdobnicí

akrupickamTruhlář ve Slatině nad Zdobnicí čp. 227
  Členem hasičského sboru se stal v roce 1935. Ve výboru sice nepracoval dlouho, ale zato ve významných funkcích.
   V letech 1963 - 1964 byl velitelem, 1964 - 1971 předsedou ZO SPO a poslední funkcí, ve které působil, byl od r. 1971 do 1973 referentem CO. Mimoto byl roku 1954 zvolen do MNV a od roku 1957 do 1960 byl předsedou Místního národního výboru.
   Aktivní pracoval i v myslivecké společnosti,kde zastával řadu funkcí ve výboru.

Hledání na webu

Přístupy

Počítadlo přístupů