Copyright 2024 - Sbor dobrovolných hasičů obce Slatina nad Zdobnicí

paleniKvůli neopatrnosti dochází každé jaro, v období žní a v době úklidu lesů ke vzniku požárů trávy, odpadů, keřů či lesního porostu.

Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity přímo ohrožují lidské životy! I zdánlivě tak bezpečná činnost jako je spalování shrabaných porostů může mít neblahé následky.

Oheň v otevřeném prostoru se může velice snadno vymknout kontrole - např. při silném větru a způsobit nejenom ohrožení života a značné škody na majetku, ale také závažné ekologické katastrofy - např. v podobě ztráty části lesa, moření ovzduší či úhynu živočichů. Stačí jen neopatrnost a trocha nepozornosti. Zákon tyto činnosti sice výslovně nezakazuje, ale spalování hořlavých látek na volném prostranství a v lesích je nutné předem ohlásit, např. přes webovou aplikaci https://paleni.izscr.cz na krajské operační středisko hasičského záchranného sboru. Při ohlášení je třeba uvést místo (přesné místo na mapě či adresa), čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření, např. (přenosný hasící přístroj, asistence sdh, sud s vodou,…).

Nutno podotknout, že ohlášení na příslušný HZS je bezplatné. O tom, jak je důležité pálení hasičům předem oznamovat, svědčí fakt, (v lepším případě) že jednotky požární ochrany každoročně vyjíždí k údajným požárům, načež se ukáže, že jde o nenahlášené pálení.

V tom horším případě, kdy pálení nahlášené není a dojde k nekontrolovatelnému rozšíření požáru, se značně prodlužuje doba akceschopnosti hasičů z důvodu hledání místa požáru, v často velice nepřístupném lesním terénu.

Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150.

V prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se oheň dokáže šířit velice rychle.

Ohlašování pálení Rádi bychom Vás upozornili na to, že Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje aktualizoval stránku pro ohlašování pálení.

Pálení nyní ohlašujte přes webovou aplikaci na https://paleni.izscr.cz

Aplikace slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje. Upozorňujeme, že nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru a rychlejší akceschopnosti jednotek.

Hledání na webu

Přístupy

Počítadlo přístupů