Copyright 2024 - Sbor dobrovolných hasičů obce Slatina nad Zdobnicí

Dne 30. listipadu 2004 na zámku v Přibyslavi proběhlo vyhlášení výsledků IX. ročníku celostátní soutěže kronikářů SDH.
   Antonín Ulrych,člen našeho sboru se umístil na 1. místě s prací, ve které zpracoval historii hasičské župy č. 7 Pohoří Orlického se sídlem v Žamberku. Součástí této organizace byl i sbor Slatiny nad Zdobnicí. Ve výboru župní jednoty působilo i několik členů slatinského sboru.
V tomto dokumentu je zachycena činnost hasičského sdružení, které pracovalo na úpatí Orlických hor od roku 1879 do r. 1942. Vznikla práce, která svým rozsahem přesáhla 400 stran textu a byladolpněna řadou fotografií a rozsáhlou přílohou, která zaplnila dva CD ROMY.
   Na fotografii je ředitel Centra hasičského hnutí Jiří Pátek,který předává v slavnostním sále přibyslavskéhozámku ocenění za umístění v soutěži.

V pozadí je předseda poroty PhDr. Jaromír Tausch Csc.
Na druhém obrázku je článek z Hasičských novin č.4/2005.

pribyslavm pribyslav tisk m

Hledání na webu

Přístupy

Počítadlo přístupů