Copyright 2024 - Sbor dobrovolných hasičů obce Slatina nad Zdobnicí

20201019 195405S hlubokým zármutkem v srdci jsme přijali zprávu, že nás v neděli 18. října navždy opustil nejstarší člen našeho sboru bratr Aleš Vondra.

Členem sboru se stal před sedmdesáti lety v roce 1950.

Hned za dva roky byl zvolen do výboru sboru, v kterém pracoval s malými přestávkami 30 let.

Aktivně se účastnil preventivních kontrol v obci.

Při oslavách 100 let sboru byl členem družstva, které provádělo zásah ruční stříkačkou.

Za svou práci ve sboru mu bylo uděleno čestné uznání okresního výboru hasičů v Rychnově nad Kněžnou.

                            ČEST JEHO PAMÁTCE.

Hledání na webu

Přístupy

Počítadlo přístupů