Zásahy výjezdové jednotky v roce 2020

Rok 2020   Rok 2019   Rok 2018   Rok 2017   Rok 2016   Rok 2015   Rok 2014   Rok 2013   Rok 2012   Rok 2011   Rok 2010   Rok 2009   Rok 2008   Rok 2007   Rok 2006   Rok 2005   Rok 2004   Rok 2003

Pondělí 10.2.2020 14:32
Jednotka s CAS 20 S2R Terrno byla povolána na strom přes komunikaci III/3195 směrem na Javornici.
Provedeným průzkumem nebyl až do obce Javornice strom nalezen.
Jednotka se vrátila zpět na základnu.

Pátek 22.5.2020 17:23
Požár - Jednotka s CAS 20 S2R povolána na požár osobního automobilu v obci Javornice, po příjezdu na místo byla jednotka odeslána zpět na základnu, zahoření bylo malého rozsahu a bylo zlikvidováno před příjezdem jednotky.

Příloha: video

Čtvrtek 18.6.2020 18:10
Jednotka s CAS 20 Terrno a DA L1Z povolána do obce Dlouhá ves na likvidaci následků bleskových povodní.
Jednotka za pomoci dvou kalových čerpadel odsávala vodu ze třech rodinných domů.
Dále pomohla rozmísťovat protipovodňové pytle HZS KHK.
Další členové JSDH plnili se starostou obce a členy Mysliveckého sdružení pytle pískem v podniku Zdobnice a.s.

Příloha: video
Příloha: Fotogalerie

Pondělí 29.6.2020 9:05
DA L1Z s 6 členy jednotky povolána na zajištění objektů proti v niknutí vody z důvodu intenzivních dešťů.
Jednotka pomocí pytlů z pískem odkláněla tok vody od domů.
Dále bylo prováděno monitorování vodních toků a suchého poldru na obcí.

Příloha: Fotogalerie


© Petr Holubář • e-mail: holhas@seznam.cz