Zásahy výjezdové jednotky v roce 2019

Rok 2019   Rok 2018   Rok 2017   Rok 2016   Rok 2015   Rok 2014   Rok 2013   Rok 2012   Rok 2011   Rok 2010   Rok 2009   Rok 2008   Rok 2007   Rok 2006   Rok 2005   Rok 2004   Rok 2003

Pondělí 14.1.2019 18:08
CAS20 S2R s pěti členy jednotky povolána KOPIS na odstranění stromu ze silnice III/3195.
Strom byl odstraněn pomocí dvou motorových pil.

Příloha: video
Příloha: fotogalerie

Pondělí 14.1.2019 18:39
Jednotka s CAS20 S2R vyjela odstranit KOPIS nahlášený strom, který spadl na střechu rodinného domu.
Vzhledem k nedostupnému terénu museli zasahující členové jít část trasy pěšky.
Strom byl odstraněn pomocí dvou motorových pil.

Neděle 10.3.2019 23:31

CAS 20 S2R Terrno a DA L1Z Ford s 11 členy jednotky povolány na odstranění stromu z komunikace.
Jednotka provedla odstranění 9 stromů spadlých na silnici III/3128 Slatina nad Zdobnicí-Rybná nad Zdobnicí pomocí třech motorových řetězových pil.

Příloha: fotogalerie
Příloha: video

Pondělí 11.3.2019 2:54

CAS 20 S2R Terrno a DA L1Z Ford s 11 členy jednotky povolány na odstranění stromu z komunikace.
Jednotka provedla odstranění 3 stromů ze silnice III/3198 Slatina nad Zdobnicí-Pěčín pomocí dvou motorových řetězových pil.

Středa 17.4.2019 5:28

Jednotka s CAS 20 povolána na nouzové otevření domu č.p.119, kde se měla nacházet osoba v bezvědomí.
Následným průzkumem byla nalezena osoba bez známek života.
Po té se jednotka vrátila zpět na základnu.

Středa 28.8.2019 4:54

Jednotka s CAS 24 S2R Terrno povolána na požár lesa u silnice III/3198.
Průzkumem v dané oblasti žádné hoření nebylo nalezeno.
Jednalo se o planý poplach.

Středa 4.9.2019 8:00

CAS20 S2R Terrno s 5 členy jednotky se zúčastnila taktického cvičení Tunel 2019.
Prostor cvičení byl situován blízko pěčínského tunelu ve špatně přístupném terénu.
Jednotka při cvičení provedla transport věcných prostředku k železniční trati. Byla procvičena ze zřízení nouzového přenosného převaděče digitálního signálu a jeho konverze.
Dále byla seznámena s manipulací a obsluhou technických prostředků pro převoz materiálu a zraněných osob po železnici a byl předveden kolejový vozík.

Příloha: fotogalerie

Pondělí 14.10.2019 16:14

Jednotka s CAS 20 Terrno vyjela na strom, spadlý na elektrické vedení.
Jednotka ve spoluprácí s HZS PS Rychnov nad Kněžnou zajistila místo a poté předala energetikům.
Spolupráce s Policií ČR

Příloha: fotogalerie


© Petr Holubář • e-mail: holhas@seznam.cz