Zásahy výjezdové jednotky v roce 2017

Rok 2019   Rok 2018   Rok 2017   Rok 2016   Rok 2015   Rok 2014   Rok 2013   Rok 2012   Rok 2011   Rok 2010   Rok 2009   Rok 2008   Rok 2007   Rok 2006   Rok 2005   Rok 2004   Rok 2003

Neděle 10.12.2017 20:14
Jednotka povolána s CAS 20 SR Terrno na požár zemědělské usedlosti do Pěčína.
Příčina vzniku byl požár myčky nádobí.
Událost si vyžádala jeden lidský život.

Příloha: video
Příloha: fotogalerie

Neděle 29.10.2017 8:06 ,8:39 ,10:48 ,14:23 ,16:16
CAS 20 S2R a 7 členů jednotky odstraňovalo po celý den v 15 případech následky vichřice na silnicích III/3128 směr Rybná nad Zdobnicí,
dále II/310 na Přímě, III/3195 u Javornice a ve Slatině.

Příloha: video
Příloha: fotogalerie

Sobota 16.9.2017 19:35
CAS 20 S2R Terrno byla povolána na požár střechy do Rybné nad Zdobnicí.
Po příjezdu na místo se zjistilo že se jedná o planý poplach,pálení stavebního odpadu.

Příloha: video

Pondělí 28.8.2017 17:39
Technická pomoc - tři členové jednotky s CAS 20 S2R povoláni na likvidaci obtížného hmyzu, kterou provedla pomocí vysavače a postřiku.

Příloha: video
Příloha: fotogalerie

Sobota 8.7.2017 9:33
Na požár autobusu vyjela naše CAS 20 Terrno s 6 členy jednotky.
Došlo k zahoření kabeláže v motorovém prostoru, které se podařilo zlikvidovat pomocí přenosného hasícího přístroje.

Příloha: video
Příloha: fotogalerie

Pátek 23.6.2017 11:31
CAS 20 S2R Terrno vyjela se třemi členy jednotky na strom který tvořil překážku na silnici III/3198 směrem na Pěčín.
Po příjezdu na místo bylo zjištěno že strom byl již odklizen místem projíždějícími zaměstnanci SŽDC.

Příloha: video

Úterý 30.5.2017 17:18
CAS 20 Terrno s pěti členy jednotky povolána na odklizení nánosů bahna na silnici III/3128 mezi Rybnou nad Zdobnicí a Záchlumím.
Jednotka provedla za pomoci sanační lišty, lopat a nakladače očištění komunikace.

Příloha: video
Příloha: fotogalerie

Pátek 24.2.2017 8:30 -Technická pomoc
CAS20 Terrno + 6 členů jednotky vyjelo odstranit strom na silnici III/3128.
Na místě byl zjištěn pád dalších dvou stromů, které byli odstraněny pomocí motorových pil.

Příloha: video
Příloha: fotogalerie

Čtvrtek 12.1.2017 17:39-Technická pomoc
PV3S se dvěma členy jednotky povolána na vyproštění zapadlého vozidla na silnici III/3198.
Po vyproštění došlo k uvíznutí dalšího vozidla o kus dále, jednotka vozidlo vyprostila.

Příloha: fotogalerie


© Petr Holubář • e-mail: holhas@seznam.cz