Zásahy výjezdové jednotky v roce 2011

Rok 2019   Rok 2018   Rok 2017   Rok 2016   Rok 2015   Rok 2014   Rok 2013   Rok 2012   Rok 2011   Rok 2010   Rok 2009   Rok 2008   Rok 2007   Rok 2006   Rok 2005   Rok 2004   Rok 2003

Pondělí 10.10.2011 13:50 - technická pomoc
Automobil CAS 20 S2Z + dva členové jednotky vyjeli na žádost obce umýt komunikaci v místní části Slatiny n.Z. - Rybízovna.
Očištění bylo provedeno pomocí tlakové sanační lišty a jednoho proudu D.

Příloha: 5 fotografií


Pondělí 12.9.2011 17.30 - technická pomoc
NA-PV3S s 4 členy jednotky vyjela vyčistit zanesený zásobník pitné vody po přívalových deštích patřící k č.p.189.
Zásobník je umístěn pro techniku v těžce přístupném terénu. Vyčištění proběhlo za pomocí kalového čerpadla Honda WTX 30 a ručního nářadí.

Příloha: 6 fotografií


Čtvrtek 8.9.2011 14:27
CAS 20 S2Z + 2 členové jednotky vyjela do obce Javornice kde za pomocí tlakové lišty očistila určené prostranství a část silnice č.3192, která byla znečištěna povodní.

Příloha: 4 fotografie


Pondělí 5.9.2011 15:35 a 21.24
klikni Automobil CAS 20 S2Z a DA-8 Avia + 12 členů jednotky vyjelo odčerpávat vodu do zaplavených domů ve Slatině a v Javornici.
Během zásahu došlo k odčerpání vody z 6 zatopených sklepů, odstranění nánosů z železničního přejezdu a vyčištění kanalizačních vpustí.
Jednotka dále poskytla 30 pytlů na zajištění domů v Javornici.
Návrat na základnu byl 23.15 hodin.

Příloha: 15 fotografií

Neděle 4.9.2011 19:42h
klikni Automobil CAS 20 S2Z + 10 členů jednotky vyjeli na únik vody do místního kulturáku - budovy Zdobnice a.s.
Jednotka po příjezdu na místo prováděla odsávání vody pomocí vodních vysavačů a košťat vyteklé z prasklého přívodu na wc v prvním nadzemním podlaží. Voda protékala stropy do přízemí, kde zasáhla kuchyň a jídelnu objektu. Dále pomohla s evakuací nábytku a přístrojů. Poté byl objekt předán majiteli, jednotka se vrátila na základnu.

Příloha: 6 fotografií

Sobota 22.7.2011 11:08
klikni Jednotka vyjela s DA-8 Avia a PV3S do letního tábora Hvězdička evakuovat materiál a část personálu.
Po naložení do vozidel jsme vše převezli do místní tělocvičny základní školy.
Děti byly odvedeny pěšky v ranních hodinách. Jednotka nadále monitorovala hladinu stoupající řeky Zdobnice.

Příloha: 8 fotografií

Sobota 25.6.2011 18.43
klikni Byli jsme povoláni k požáru sena na louce nad obcí Slatina nad Zdobnicí.
Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení starého sena.
Majitel byl poučen, škoda nevznikla.Planý poplach.
Technika - CAS 20/4600/300 - S2Z + 6 členů jednotky.

Příloha: 5 fotografií


© Petr Holubář • e-mail: holhas@seznam.cz