Zásahy výjezdové jednotky v roce 2005

Rok 2019   Rok 2018   Rok 2017   Rok 2016   Rok 2015   Rok 2014   Rok 2013   Rok 2012   Rok 2011   Rok 2010   Rok 2009   Rok 2008   Rok 2007   Rok 2006   Rok 2005   Rok 2004   Rok 2003  

Dne 5. dubna
ráno po sedmé hodině ráno volal velitel sboru z Merklovic,že u chat na Pasekách hoří kontejnér na odpady.V tu dobu pracoval na navostavbě domku.Protože cisterna je rozebraná na dílně a v kontejnéru už skoro nic už nebylo,k vodě to je určitě 500 m, museli jsme změnit běžnou taktiku.Řekli jsme si,když je voda k požáru daleko, tak proč nepřevést požár k vodě. Náš člen přijel s přepravníkem, kontejnér dovezl na mycí rampu u dílen Zdobnice a.s. a tam jsme hadicemi zbytek doutnajících odpadků řádně prolili vodou a kontejnér vrátili na své místo.
Celá akce netrvala víc než půl hodiny.

V úterý 25.1.2005
v 17:14 hodin byl vyhlášen poplach na zbrojnici a v 17:22 hodin už vyjížděla CAS 25 RTHP s šestičlennou posádkou na hlášený požárrodinného domu v Liberku.Po příjezdu jednotka zjistila,že již na místě zasahujíjednotky HZS územního odboru Rychnov nad Kněžnou a že se jedná o požár v oblasti kotelny,který se nacházel v první fázi. Hoření bylo zlividováno pomocí vysokotlakého proudu.
Naše jednotka neza sahovala,zůstala na pokyn velitele zásahu na místě jako záloha v případě rozšíření požáru.Po likvidacise naše CAS vrátila na základnu.Jako příčina byla shledána nedbalost majitele při sušení oděvů v blízkosti kotle.

V sobotu 21.5.2005
ve 21:23 vyjížděla našeCAS25 Š706RTHP s pětičlennou posádkou na požár stodoly u rodinného domu v Javornici "Na Blatinách". Na místo se sjelo celkem devět cisteren zPS Rychnov,SDH Kostelec nad Orlicí,Vamberk,Častolovice, Javornice, Slatina nad Zdob. a SDH Rokytnice v O.horách.Požár nebyl většího rozsahu,provedlo se dohašení zbylých ohnisek a v 22:02 hodin se slatinská CAS vrátila na základnu.

Večer 23.5.2005
se v Rychnově nad Kněžnou spustila prudká bouře.
Ta způsobila,to,že došlo k zaplavení sklepů vevelké části Rychnova,silnice a chodníky byly také ihned pod bahnem.Jednotka SDH Slatina vyjela na pomoc s vozidlyCAS25 Š706RTHP a DA8Avias kalovým čerpadlem HONDA.Nejdříve jednotka jela odčerpat vodu do prostoru nákupního střediska Plus.Jednalo seo zatopení prostoru nákladní rampy.
Potom odjela do areálu firmy Scalia kde se odčerpala voda s podzemních skladových prostor.Po odčerpání cca 30 cm vody se za pomocí košťat zbytek vody odstranil do kanalizace.
Vozidlo DA8 s kalovým čerpadlemHONDA a pěti členy jednotky bylo vysláno odčerpat vodu do sklepních prostor hotelu Havel.Po té odčerpala vodu v mateřské škole.Nakonec odjela čerpat vodu do sklepních prostor bytového domu u polikliniky.Na zásahu,který se protáhl až do ranních hodin,se podílelo 10 členů JSDH Slatina n.Z.

Příloha: 5 fotografií

V sobotu 18.6.2005
po 16.hodině byl leteckou hlídkou zpozorován požár lesního porostu nedaleko Rokytnice v Orlických horách.Rozezněla se siréna a naše jednoka vyleja s CAS25 Š706RTHP a sedmi členy na tento požár.
Ohnisko bylo v poměrně dost nedostupném terénu,proto velitel zásahu komunikoval s letadlem,které navedlo zasahuhjící sbory na místo.Pomocí dvou proudů C a lopat byl požár zlikvidován.Zasahovali jednotky ÚO Rychnov n.K.,SDH Slatina nad Zdobnicí,Rokytnice v O.h., SDH Vamberk a jednotka z územního odboru Ústí nad Orlicí z HZS Pardubického kraje.
Slatinská posádka se vrátila na základnupřed osmou hodinou večer.

Příloha: 4 fotografie

Sobota 25.6.2005
Před sedmou hodinou večerní jely čtyři jednotky PO k údajnému požáru lesa u obce Rokytnice v Orlických horách. Na místě bylo zjištěno, že se nejedná o požár lesa, ale o požár balíku sena, který s největší pravděpodoností způsobil atmosférický výboj. Naše jednotka SDH Slatina n.Z. vyjela se šesti členy a CAS25 Š706RTHP.Na místě nezasahovala.

klikni Středa 14.9.2005
v 19.55 byl ohlášen požár stavení v horní části naší obce.Za šest minut již vyjížděla naše jednotka s CAS25 Š706RTHP, která dorazila na místo zásahu za tři minuty.Požár na zasaženém objektu - stodoly byl již velmi rozsáhlý,proto se naše jednotka pomocí dvou proudů "C" soustředila na ochranu a ochlazování přilehlého obytného domu, který již byl působením silného sálavého tepla velmi rozpálený.
  Po příjezdu jednotek HZS ÚO Rychnov n.K. se začal likvidovat vlastní požár.Na místo se dostavily další sbory,SDH Rokytnice v O.h.,SDH Vamberk,HZS Škoda Kvasiny a SDH Pěčín. Začaly se strhávat prohořelé konstrukce a vynášet hořlavý materiál.Naše jednotka nasadila další techniku,využila svojí elektrocentrály k osvětlení okolí objektu a s DA12-Avia31 a PragaV3S přijeli další naši členové. JSDH Slatina zasahovala v počtu patnácti členů.
  Vzhledem četnému hořlavému materiálu se hašení ohnisek protáhlo až skoro do druhé hodiny ranní.Naše jednotka setrvala na místě až do druhého dne jako hlídka apo příjezdu majitele,vyšetřovatele HZS a policie byl objekt předán.
V 10:39 hodin se naše jednotka vrátila na základnu.

Příloha: 6 fotografií

klikni klikni V sobotu 15.října 2005
se v poledne rozezněla siréna a šestičlenná posádka s CAS24 3500/200M2R vyjížděla na požár chaty do Rybné nad Zdobnicí.Po příjezdu naše posádka pomohla s rozebíráním ohořelých konstrukcí.
Lokalizace požáru byla během dvaceti minut,byly použity dva proudy C.
Zasahovali zde jednotky HZS ÚO Rychnov n.K.,JSDH Vamberk, JSDH Slatina n.Z. a místní JSDH Rybná nad Zdobnicí,která zůstala po likvidaci požáru na místě jako dozor.


© Petr Holubář • e-mail: holhas@seznam.cz