Zásahy výjezdové jednotky v roce 2004

Rok 2019   Rok 2018   Rok 2017   Rok 2016   Rok 2015   Rok 2014   Rok 2013   Rok 2012   Rok 2011   Rok 2010   Rok 2009   Rok 2008   Rok 2007   Rok 2006   Rok 2005   Rok 2004   Rok 2003  

Pátek 6.2.2004,v 13:00
3 členové sboru vyjížděli s vozidlem DA 12 na technický zásah ve Slatině n.Zd. k domu č.p.33. klikni klikni Bylo nutné odčerpat vodu ze studny,která byla znečištěna po prudkém tání sněhu a používá se jako zdroj pitné vody. Studna byla vyčerpána pomocí kalového čerpadla Honda a byly vyčištěny i stěny. Likvidace byla ohlášena v 16:15 hodin.

18.4.2004 v 16.01 hodin
zazněla siréna v obci a v 16.04 už vyjížděla CAS 25 RTHP k požárukravína ve Slatině nad Zdobnicí. Po příjezdu na místo zásahu byla pomocí jednoho proudu C zahájena likvidace hoření slámy,která sloužila k podestýlce ustájených krav. Se zaměstnanci se podařilo evakuovat asi 80ks hovězího dobytka do přilehlého objektu. Po příjezdu HZS ÚO Rychnovn.K. se na místo také dostavily sbory Vamberka,Častolovic,Kostelce n.O.,Pěčína,Rokytnice v O.h. a Lipovky. klikni klikni Image Pomocí dalších nasazených proudů C a přetlakové ventilace byl požár zlikvidován v 17.39h.Zásah probíhal v dýchacích přístrojích a díky rychlému zásahu je vzniklá škoda minimální,cca 1000 Kč.

Úterý 25.4.2004.
klikni V 23:10 hodin se rozezněla siréna na naší zbrojnici a v 23:13 už vyjížděla naše 6-ti členná posádka s CAS 25/Š706 RTHP na požár stodoly v obci Jahodov. Na požářiště se dostavily jednotky HZS ÚO Rychnov nadKněžnou, dále Lipovka, Vamberk, Kostelec n.O. a jednotka z Častolovic.Podle pokynů velitele zásahu jsme doplnili 3,5 m 3 vody a v 00:15 hodin se vrátili na základnu.

V Pátek 30.4.2004
15:52 hodin čtyři členové jednotky vyjížděli s CAS 25 RTHP do obce Liberk,kde bylo hlášeno pálení klestu, které se vymklo kontrole.Po příjezdu bylo zjištěno,že se jedná o požár malých rozměrů cca 10x10 metrů. Bylo použito dvou proudů "C",kterými byl oheň zlikvidován.Požár byl vyhodnocen jako beze škody. Kromě jednotek Územního odboru Rychnov nad Kněžnou zde spolupracovali Policie ČR i starostka obce.

klikni V pátek 6.8.2004
v 11:56 hodin zazněla siréna a v 11:58 už vyjížděla CAS 25/Š706 RTHP spolu s jednotkami HZS ÚORychnov nad Kněžnou a SDH Rokytnicí v Orlických horách na požár pásového dopravníku,který vznikl na senážní věži ve Slatině nad zdobnicí. Zasahovalo 25 hasičů,z toho 6 členů z SDH Slatina nad Zdobnicí.Díky včasnému zásahu byla škoda vyčíslena pouze na zhruba 10 tis.Kč

Ve čtvrtek 12.8.2004
před 15.hodinou vyjížděla CAS 25 spolu s jednotkami HZS ÚO Rychnov nadKněžnou,SDH Lipovka a Děštné v O.h. na požár v lesním porostu u obce Prorubky.Slatinská pětičlenná jednotka po příjezdu na místo zjistila,že už požár malého rozsahu byl lokalizován a zlikvidován,proto se na příkaz velitele zásahu vrátila na základnu.

klikni klikni Sobota 4.9.2004 v 14:40 hodin vyjela jednotka na požár skladu slámy v Merklovicích. Sláma byla vyvážena až do pozdních nočních hodin na volné prostranství, kde bylo prováděno její dohašení. Zemědělcům vznikla předběžná škoda ve výši cca 1 000 000,-Kč. Na místě události byl k rekognoskaci terénu a případnému vyhlédání pachatelů využit vrtulník Policie ČR. Příčinu vzniku požáru se týmu kriminalistů a hasičů podařilo objasnit. Požár strniště založila tříčlenná skupina mladíků ve věku kolem 14 let, kteří se pokoušeli zapálit zapalovačem rozbalené balíky slámy. Po zjištění, že nedaleko hoří sklad slámy a všude houkají sirény hasičů, z místa požáru utekli. Sklad zapálil pravděpodobně zcela nezávisle a úmyslně čtvrtý mladík, stejného věku, v rámci sázky mezi dětmi.

V pondělí 6.9.2004,vyjely Jednotky z požární stanice Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Hradce Králové, Rokytnice v O. h. , Vamberka, Merklovic, Slatiny nad Zdobnicí a hasiči podniku Škoda Auto a s. Kvasiny k úniku čpavku v areálu firmy Guseppe a. s. Rokytnice v O. h. Po příjezdu bylo zjištěno,že z poškozené technologie ve výrobní hale z armatur uniká pod tlakem čpavek. Zaměstnanci byli evakuováni před příjezdem jednotky a byly uzavřeny některé ventily k zamezení dalšího úniku.Zásah probíhal v dýchací technice. Čpavek se hromadil v uzavřeném objektu výrobní haly,Čpavek se hromadil v uzavřeném objektu výrobní haly, kde vznikala výbušná koncentrace a dále unikal do kanalizace. Kontaminovaná voda v kanalizaci byla zředěna, hasiči zamezili klikni dalšímu úniku čpavku z poškozeného potrubí uvnitř haly. Naše jednotka SDH Slatina nad Zdobnicí prováděla kyvadlovou dopravu vody z nedalekého koupaliště,která byla používána ke zkrápění unikajícího čpavku.Jednotka se vrátila na základnu v 22:03 hodin.

V neděli 26.9.2004
vyjížděli s CAS 25 RTHP dva členové jednotky do lesa k obci Javornice, klikni klikni na místo zvané "U Svaté Anny",kde bylo ohlášeno nežádoucí hoření v lese, které se vymklo kontrole.Po příjezdu bylo zjištěno,že se jedná o požár malých rozměrů . Bylo použito jednoho proudu "C",kterými bylo hoření zlikvidováno.


© Petr Holubář • e-mail: holhas@seznam.cz