Zásahy výjezdové jednotky v roce 2003

Rok 2019   Rok 2018   Rok 2017   Rok 2016   Rok 2015   Rok 2014   Rok 2013   Rok 2012   Rok 2011   Rok 2010   Rok 2009   Rok 2008   Rok 2007   Rok 2006   Rok 2005   Rok 2004   Rok 2003  

25.ledna v 2:40 hodin

klikni Po zaznění sirény vyjížděla naše jednotka k hlášenému požáru restaurace v Orlickém Záhoří. Na místo dorazila naše CAS25 se čtyřčlennou posádkou ve složení Josef Ulrich,Antonín Ulrych,Petr Kubíček a Michal Mareš. Byla prováděna kyvadlová doprava vody na místo požáru z nedalekého bazénu a místního potoka. Součastně dva členové zasahovali uvnitř objektu s pomocí proudu "C" a dýchacích přístrojů a společně se správcem objektu pronikli zadním vchodem do kotelny v suterénu,kde provedli uzavření plynu a vody. Na místě požáru spolupracovalo 9 sborů a to: HZS Královéhradeckého kraje úo Rychnov,PS Dobruška,PS Žamberk z HZS Pardubického kraje,SDH Orlické Záhoří, Rokytnice v Orlických horách, Deštné v Orlických horách, Klášterec, Slatina nad Zdobnicí a Bartošovice v Orlických horách. Celkem se na zásahu podílelo 45 hasičů, 8 cisteren.

Příloha: 3 fotografie

V úterý 10.6.2003
klikni v 19:40 vyjela naše výjezdová jednotka s celkovým počtem dvanácti členů s CAS 25 k požáru rekreační chaty v obci Říčky v Orlických horách. Bylo povoláno celkem 9 hasičských jednotek z Rychnova nad Kněžnou, Dobrušky, Žamberka, Rokytnice v Orlických horách, Vamberka, Bartošovic v Orlických horách, Slatiny nad Zdobnicí, Orlického Záhoří a podniku Škoda Auto a. s. Kvasiny. Při příjezdu prvních jednotek byla již požárem zasažena sousední chalupa a požár se dál šířil do obytného podkroví. Požár likvidovalo cca 60 hasičů až do časných ranních hodin.Naši členové jednotky prováděli především kyvadlovou dodávku vody.Vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na cca 800 tis.Kč a ke zranění osob nedošlo.Příčina vzniku požáru je v šetření.

Pondělí 21.7.2003,v 15:17
k požáru lesa na Mezivrší u obce Říčky v O. h. vyjížděly jednotky z požární stanice Rychnov nad Kněžnou a dobrovolní hasiči z Rokytnice v O. h. , Orlického Záhoří, Vamberka a Slatiny nad Zdobnicí. Požár na ploše 0,6 ha v těžko přístupném horském terénu se hasičům podařilo dostat pod kontrolu po 5 hodinách. Naše jednotka vyjela k požáru s CAS 25 RTHP se 4 členy a vozidlo DA 12 vybavené kalovým čerpadlem se 3 členy jednotky.Jednotka prováděla kyvadlovou dopravu vody a doplňování cisteren vodou pomocí kalového čerpadla Honda. Ke škodě ani zranění osob nedošlo.

V pondělí dne 11.8.2003 v 20.30 hodin
klikni naše jednotka vyjížděla na silnici I/11 u Vamberka k požáru nákladního automobilu T815 s přívěsem na kterém se vznítily balíky slámy Na místě zasahovalo vozidlo CAS 25 RTHP kde členové jednotky hasily jedním proudem C přívěs vozidla ze kterého se hořící sláma odstraňovala a dohašovala na zemi. Vozidlo vozidlo DA 12 pomocí čerpadla Honda doplňovalo vodu do cisteren v prostoru firmy Kuchyňe Sokol.

Čtvrtek 11.9.2003,v 13:24
klikni K požáru senážní věže v naší obci vyjížděla naše jednotka s CAS 25 RTHP a profesionální hasiči z Rychnova nad Kněžnou. Doutnající travní senáž byla nejprve zakropena vodou, věž odvětrána a následně bylo zahájeno vyskladňování senáže. Průběžně zasahující hasiči měřili teplotu senáže a prověřovali výskyt plynů a případné výbušné koncentrace. Příčinou vzniku požáru je samovznícení senáže. Škoda na uskladněné senáži může dosáhnout dle předběžných odhadů částky cca 250 000,-Kč. Ke zranění osob nedošlo.

V pondělí 8.9.2003,v 17:59
vyjížděli čtyři členové naší jednotky s CAS 25 RTHP spolu s vozidlem DA 12 na nahlášený požár lesa směrem na Javornici v místě tzv."U Svaté Anny".Požár byl menšího rozsahu,byl nasazen jeden proud C,jednotka okopala a dohasila pařezy a předala zhruba po hodinovém zásahu požářiště správci lesa.

Zásah většího rozsahu v roce 2002
klikni Jedním z našich větších zásahů v roce 2002 byl na požáru pily Šeson v Rokytnici v Orlických Horách, kde zasahovali jednotky SDH Rokytnice v O.H.,HZS Královéhradeckého kraje územního odboru Rychnov nad Kněžnou, HZS Padubického kraje územního odboru Ústí nad Orlicí,sbory dobrovolných hasičů Slatina nad Zdobnicí a po zhruba půl hodině byl vyhlášen 3.stupeň poplachu,při kterém byli povolány jednotky SDH obcí Pěčín, Orlické Záhoří,Vamberk a HZS podniku Škoda a.s. Kvasiny.


© Petr Holubář • e-mail: holhas@seznam.cz