Historie sboru - Zajímavosti

klikni Sněžka 5. srpna 1956

Dne 5. srpna v časných ranních hodinách odcestovalo požární družstvo ve svém autě do Krkonoš.
   Na cvičení odjeli: velitel Bohuslav Holubář, řidič František Krsek, strojník Antonín Dostál a členové družstva Josef Křen, Josef Mihulka, Jaroslav Hubálek, Stanislav Preclík, Oldřich Bednář, Karel Mandera, Josef Mazura, Ladislav Kudra a Karel Mačat. Do Krkonoš také odcestovalo 43 občanů ze Slatiny, pro které exkurzní kroužek osvětové besedy při této příležitosti zorganizoval autobusový zájezd..
Pokračování ZDE

klikni "Stříbrná přilba" - rok 1955

Rok 1955 se pro sbor zapsal do kategorie slavných. Za tento přívlastek vděčí sportovním soutěžím požárních družstev, do kterých v tomto roce zasáhl i slatinský sbor.
   Okresní výbor ČSPO věnoval pro nejlepší mužské družstvo jako trofej "stříbrnou" přilbu, která měla přejít do trvalého držení sboru, kterému se podaří 3x po sobě zvítězit v okresním kole celostátní soutěže požárních družstev..
Pokračování ZDE

klikni 13 titulů v řadě

Po celá osmdesátá a na počátku devadesátých let vládl slatinský sbor okrskovým soutěžím v mužské i ženské kategorii.
   Hasiči navázali na velký úspěch svých předchůdců z let 1955 - 1957, kteří vyhráli 3x za sebou okresní soutěž..
Pokračování ZDE

klikni Založení sboru

Jestli patřila Slatina mezi pokrokové obce, založení hasičského sboru se podařilo prosadit až po intervencích ze strany župního výboru a okresního zastupitelstva.
   Podařilo se zaznamenat znění dopisů, které daly impuls obecní správě ke krokům, které vedly k založení sboru..
Pokračování ZDE

klikni Stříkačka Stratílek

Motorová stříkačka, kterou obec Slatina n. Zd. zakoupila na podzim roku 1927,patří mezi nejstarší na okrese.
   Veřejnosti jsme ji naposledy představili v činnosti při obecních oslavách 5. srpna 2005..
Pokračování ZDE

klikni Ruční stříkačka Smekal 1891

Na schůzi konané 26. září 1891 výboru rokoval o nutnosti objednáni stříkačky.
   Na stejné téma jednalo i obecní zastupitelstvo 4. října opět:
   1. Ke schůzi dnešní byli přizváni majitelové kapitálu okresní hospodářské záložny v Žamberku a učinila se jim poptávka jestli by chtěli podíly své, an již dříve sami účastníci obnosy ty na zřízení stříkačky nabízeli podíly ty k účelu hasičskému věnovati. Veškeří vítají podnik ten s nadšením a milerádi své podíly věnují bez výjimečně a žádají, by uvolil se obecní výbor resp. představenstvo působilo k tomu by veškeré kapitálie k účelu zřízení stříkačky a ve prospěch hasičského sboru byli vyzdvižené..
Pokračování ZDE

klikni Soutěž se stříkačkami

Jubilejní 50. sjezd hasičské župy Pohoří orlického č. 7 přivítala 15. července 1934 Slatina nad Zdobnicí.
   Jednání valné schůze určilo místa župního sjezdu a okrskových cvičení na rok 1935. Župní starosta oznámil, že lukavický sbor spolu se spolky, které vlastní motorové stříkačky, podali žádost o pořádání závodu s motorovými čerpadly. Předpokládaný termín navrhovali na 6. nebo 8. červenec 1935..
Pokračování ZDE

Zpět na Historii sboru


© Petr Holubář • e-mail: holhas@seznam.cz